พิมพ์ ชื่อ นามสกุล นักเรียนเพื่อดูผลการสอบ

พิมพ์เกียรติบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

# เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ชั้น วิชา คะแนนสอบ สอบได้อันดับที่ เหรียญ/รางวัล พิมพ์เกียรติบัตร